Kontakty

Prevádzka / Poštová adresa

AP Service, s.r.o.
J. Hagaru 9
831 51 Bratislava

Kontakty

Mobil: 0903 787 992
Pevná linka: 02/4464 9817,
e-mail: apservice@apservice.sk

Sídlo firmy / Fakturačné údaje

AP Service, s.r.o.
Bilíkova ul. 22
841 01 Bratislava
Slovak republic, EU

I?RO: 35770422
I?R DPH: SK2020221940

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s.:
IBAN: SK17 1100 0000 0026 2670 8691
SWIFT: TATRSKBX

SLSP, a.s.:
IBAN: SK22 0900 0000 0001 7236 2593
SWIFT: GIBASKBX